Bookaa-Shelsz

PROJECT DETAILS

Opdrachtgever

Bookaa-Shelsz

Naar de website

Geleverde diensten

Bookaa-Shelsz

​Bookaa-Shelsz is gespecialiseerd in trajecten rondom (woon)begeleiding en activering voor jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. We hebben de afgelopen jaren meer dan 100 jongvolwassenen op weg geholpen naar zelfstandigheid. De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, psychische en/of psychiatrische problematiek. De jongvolwassenen die wij begeleiden wonen zelfstandig, maar hebben hierbij begeleiding nodig.

Bookaa-Shelsz biedt intensieve ambulante begeleiding, al dan niet in combinatie met woonruimte via Bookaa-Shelsz. Het doel van het traject is om een zo optimaal mogelijk niveau van zelfredzaamheid te bereiken. Dit gebeurt samen met de persoonlijk begeleider. Aan het begin van het traject wordt een ondersteuningsplan opgesteld waarin de huidige situatie staat beschreven en persoonlijke doelen worden vastgelegd. Op deze manier wordt bijgehouden op welke gebieden vooruitgang wordt geboekt en waarbij nog verdere ondersteuning nodig is. Daarnaast worden er verschillende vaardigheden getraind die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Daarbij kan gedacht worden aan koken, het op orde brengen en bijhouden van de (financiële) administratie, maar ook het maken van sociale contacten, bijvoorbeeld door sport, werk of deelname aan leuke activiteiten.

Scroll naar boven